Kindertherapie       Elburg  

Wat is integratief?

 

Elk kind bestaat uit verschillende facetten, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn;

het gedrag, de emoties, de gedachtes, het lichamelijke, het sociale en de spirituele beleving. Integratief wil zeggen dat er naar gestreefd wordt om al die facetten van een kind weer met elkaar in balans te brengen.

Elk kind is uniek, daarom is er ook geen vaste aanpak, maar wordt er gebruik gemaakt van interventies uit verschillende verklaringsmodellen die het beste bij een kind passen. Hierdoor ontstaat er een behandeling op maat.

 

De verklaringsmodellen zijn onder meer:

 • Psychodynamisch model: Gericht op het verwerken van onverwerkte ervaringen uit

   het verleden.

• Stressmodel: Gericht op de verhouding draagkracht en draaglast van het kind.

• Gedragstherapeutisch model: Gericht op het aan- en afleren van het gedrag en aanleren van          vaardigheden.

• Systeemtherapeutisch model: Gericht op de communicatie binnen het gezin en daarbuiten. Hoe    communiceert het kind?

• Medisch model: Gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen.

  Wat vertelt het lichaam? Waar is de klacht voelbaar?

• Transpersoonlijk model: Gericht op het zoeken naar zingeving en vorming van identiteit. Wie is    het kind? En wat wil het kind vanuit zijn kern?